Tervetuloa Voppiin!

Voppi on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin verkkopalvelu, joka tarjoaa maksuttomia ja maksullisia verkkojulkaisuja, -luentoja ja teemasivuja, vinkkejä ja vihjeitä oppimiseen ja koulunkäyntiin: yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toteuttamiseen.

Voppi on suunnattu sekä opetus- että kuntoutushenkilöstölle, mutta myös oppimisessa tukea tarvitsevien lasten vanhemmille.

Autismin kirjo

Kuuleminen

Motoriikka

Näkeminen

Oppimisen tuki

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka tarjoaa palveluja ja asiantuntemusta monenlaisiin oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksiin.

Erityistä asiantuntemusta Valterilla on autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin häiriöihin, kieleen ja kommunikointiin, kuulemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyvistä tuen tarpeista.


Valteri-Puoti

Tervetuloa tutustumaan myös Valteri-Puotiin. Sieltä löytyy tietoa, työvälineitä ja menetelmiä tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valteri tuottaa monipuolista materiaalia ja julkaisuja – muun muassa ammattikirjallisuutta, oppimateriaaleja ja arviointivälineitä – opetuksen ja kuntoutuksen tarpeisiin.